Kuolinasuntojen hajunpoistot, kalmasiivous, desinfioinnit ja tyhjennykset

Kuolinasunnot

Palvelemme yksityisasiakkaita, huoltoyhtiöitä, isännöitsijöitä ja muita kiinteistöalan toimijoita kuolinasuntoihin liittyvissä asioissa. Kun ihminen löydetään kuolleena kotoaan, on saattanut kulua useita vuorokausia tai jopa viikkoja ennen kuin kuolema on havaittu. Näissä tilanteissa tarvitaan puhdistus-, hajunpoisto- ja huoneiston tyhjennyspalveluita. Useissa tapauksissa myös huoneiston lattia poistetaan osittain ja pohja käsitellään kemiallisella hajunpoistolla.

Poistamme huoneiston hajuhaitat otsonointi- ja odor-puhdistusmenetelmin. Huoneiston lattia puretaan osittain ja lattialistat poistetaan, jotta mahdollinen syväpuhdistus pystytään tekemään hajun poistamiseksi. Vakuutusyhtiöt korvaavat kiinteistölle aiheutuneet rakeenteelliset vahingot kotivakuutuksesta.

Teemme kuolinhuoneistojen puhdistuksia myös päivystyspalveluna. Päivystyksenä meiltä tilataan välittömästi vainajan poisviennin jälkeen tehtävä kuolinsijan puhdistus ja kemialinen hajunpoisto. Laitamme tilat siihen kuntoon, että esimerkiksi omaisten on helpompaa tulla huoneistoon.

Huoneisto kuvataan ennen ja jälkeen toimenpiteiden. Tehdyistä toimenpiteistä laaditaan toimintaraportti, ja kuvista luodaan linkki raportin yhteyteen. Raportin voi toimittaa esimerkiksi vainajan vakuutusyhtiölle, jolta voi hakea korvauksia kuoleman aiheuttamista vahingoista huoneistolle. Kuolinasuntojen laskutus tapahutuu 30 pv:n/60 pv:n maksuehdolla. Lasku osoitetaan pääsääntöisesti kuolinpesälle.

Tilanteet ovat aina erilaisia ja vaativia. Tämän johdosta tuotamme palvelua ammattitaitoisen ja kokeneen erikoistiimin voimin.

Alla linkki tietopalveluun, josta saa hyödyllistä tietoa siitä, miten toimia läheisen kuoleman jälkeen.

https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/perhe_ja_sosiaalipalvelut/laheisen_kuoltua/kuolemantapaus/index.html